Några få ord

Om oss

Evertrust Consulting

intEgritet & trygghet

I en tid där GDPR, dataskyddsförordning, regelverk och efterlevnad är på var mans läppar gör vi det hela mer lättbegripligt. För i slutänden är det inte krångliga ord som är det viktiga – utan det är den enskilda individens integritet, säkerhet och trygghet. Genom att din organisation efterlever lagar och regler byggs förtroende bland företagets kunder, anställda, styrelse och andra intressenter – och bidrar i slutänden till din företagsaffär.
Evertrust consulting

Så här jobbar vi

Tillsammans

Det är ni i organisationen som känner er verksamhet allra bäst. Vi ser därför över vilka resurser ni har inom bolaget – och kompletterar med den expertis ni behöver. På så sätt skapar vi maximal nytta på mest kostnadseffektiva sätt.

Vår kunskap är din trygghet

Genom närvarande rådgivning och riktade utbildningsinsatser säkerställer vi en god kunskapsöverföring. När projektet är avslutat ska din verksamhet kunna stå på sina egna ben.

Nära verksamheten

Bank, försäkring och energi är inte bara några av våra största målgrupper, det är även några av de mest regelverkstyngda branscherna. Därför är det viktigt för oss att vi verkligen förstår din affär och den bransch du arbetar i, för att vårt team ska kunna leverera nytta och rätt kompetens.

Juridik - it - säkerhet

Evertrust sätter ihop team med expertkunskaper inom hela kompetenskedjan. Du ska känna dig trygg i att just ert projekt tilldelas de resurser som behövs för att kunna förstå, översätta, implementera och utvärdera alla krav.

Förtroende

Viktigast av allt. Du och din verksamhet ska känna förtroende för oss, en tillförsikt att vi är lyhörda, engagerade och pålitliga.

Evertrust Consulting

Möt oss

EVERTRUST CONSULTING

MÖT OSS

Scroll to Top