Evertrust Consulting

Privacy. Starts. Here.

Ladda ner vårt exempel på behandlingsregister som uppfyller de nya kraven

Ansvarar du för GDPR på ditt bolag? Nu kan du helt kostnadsfritt ta del av vår expertmall för behandlingsregistret för att uppfylla art 30 i GDPR. Helt kostnadsfritt.

Ett urval av våra kunder
Företaget

Trust Simplicy Modern

GDPR, dataskyddsförordning, regelverk och efterlevnad – vi gör det hela mer lättbegripligt. I slutänden är det den enskilda individens integritet, säkerhet och trygghet som är det viktiga. Genom att din organisation efterlever lagar och regler byggs förtroende bland företagets kunder, anställda, styrelse och andra intressenter – och bidrar i slutänden till din företagsaffär.

Människorna

Om oss

Människorna

Om oss

Vår kunskap är er trygghet

Tjänster OCH GDPR-LÖSNINGAR

Det ska vara enkelt att göra rätt

hur kan vi hjälpa dig?

Funderar du på hur ni ska ta er an regelverket för att bli compliant?
Sitter du ensam med dataskyddsfrågor och behöver bolla med en expert?
Behöver ni öka medvetenheten hos er personal för att efterleva gällande regelverk?
Scroll to Top

50% färdigt

Spara massor med värdefull tid med expertmallar från Evertrust Consulting.

Kolla in vår mall för att uppfylla kravet på behandlingsregister i dataskyddsförordningen. Kostnadsfri nedladdning!

This field is for validation purposes and should be left unchanged.