Evertrust Consulting

GAP-analyser och revisioner

Evertrust erbjuder en beprövad metodik för att ta sig an utmaningen med GDPR och andra säkerhetsregelverk som ISO, NIS och vända den till en konkurrensfördel. Metodiken stöds av en webbaserad systemlösning framtagen tillsammans med jurister, IT-säkerhetsspecialister och verksamhetsexperter.

Risk- och konsekvensbedömningar (DPIA)

En konsekvensbedömning avseende dataskydd måste göras så snart din hantering av personuppgifter innebär en hög risk för individen. Men vad är en hög risk? Och hur ska man genomföra en konsekvensbedömning som uppfyller kraven i GDPR? Evertrust har lång erfarenhet att genomföra och dokumentera konsekvensbedömningar på olika typer och storlekar av organisationer. Vi erbjuder allt ifrån expertrådgivning vid genomförandet till att ta fram anpassade processer för att genomföra konsekvensbedömningar på just er organisation som fungerar med era nuvarande arbetssätt.

GDPR AUDIT OCH REVISIONER

Är ni osäkra om ert GDPR-arbete uppfyller gällande krav?

Har ni redan anpassat er verksamhet till GDPR men osäkra på om ni gjort tillräckligt? Vi erbjuder oberoende revisioner som ger er konkret vägledning för att åtgärda eventuella brister.

Våra oberoende GDPR-revisioner och audits ger ER konkret vägledning för att uppfylla GDPR.

 

Säkerhetsgranskningar

En säkerhetsgranskning är ett bra sätt att identifiera luckor i säkerhetsarbetet och på ett strukturerat sätt genomföra en genomlysning av hela organisationens arbete med informationssäkerhet. Våra granskningar genomförs antingen digital via interaktiva formulär eller genom besök på plats hos er. En granskning kan normalt genomföras på 3-4 arbetsdagar på plats hos er och utgår ifrån etablerade säkerhetsstandarder såsom ISO 27701. Resultatet av en säkerhetsgranskning är en rapport innehållande brister och iakttagelser och konkreta förslag till åtgärder för att ni omedelbart ska kunna åtgärda eventuella brister. 

GDPR-revision (readiness assessment)

Har ni redan anpassat er verksamhet till GDPR men osäkra på om ni gjort rätt? Eller står ni inför en bolagsförsäljning och behöver en oberoende bedömning av nuvarande status inom GDPR? Vi erbjuder både digitala revisioner och revisioner på plats hos er utifrån era förutsättningar. Våra granskningar utgår ifrån etablerade standarder som ISO 27701 men kan även anpassas utifrån era behov. 

Är du intresserad?

Intresserad av våra andra tjänsteområden?

Rådgivning och konsulttjänster

Är ni i behov av rådgivning från experter inom juridik, IT och informationssäkerhet? Evertrust erbjuder rådgivning och de nyckelkompetenser som många gånger är nödvändiga i företagets regelefterlevnadsarbete. Vi kan även stötta dig att komma igång med arbetet genom att lägga upp en plan för arbetet utifrån vår erfarenhet från ett 30-tal olika GDPR- och säkerhetsprojekt.

Utbildningar

Dina medarbetare utgör den största risken för din organisation. Evertrust tillhandahåller lärarledda utbildningar och e-utbildningar för att snabbt öka kunskapen och förståelsen av nya lagkraven och hur man ska förhålla sig till dem på ett i praktiken genomförbart sätt. 

Scroll to Top