Evertrust Consulting

GDPR audit

Har ni redan anpassat er verksamhet till GDPR men osäkra på om ni gjort tillräckligt? Vi erbjuder oberoende revisioner som ger er konkret vägledning för att åtgärda eventuella brister. Våra granskningar genomförs redan idag på ledande banker, försäkringsbolag, mediakoncerner och andra små och medelstora bolag i olika branscher.

En audit kan genomföras både fysiskt på plats eller genom våra digitala granskningsverktyg. Granskningar utgår ifrån vårt etablerade ramverk och standarder som t.ex. ISO 27701 men kan även anpassas utifrån era specifika behov.

EN OBEROENDE GRANSKNING

Evertrust erbjuder en oberoende granskning av ert genomförda GDPR-arbete. 

Granskningen utgår ifrån Evertrusts beprövade revisionsmodell gällande dataskyddslagstiftningen och syftar till att utvärdera om och i vilken grad ni uppfyller GDPR samt ge konkret vägledning hur eventuella brister ska åtgärdas.

Våra granskningar har genomförts på storbanker, försäkringsbolag och mediabolag men även på mindre och medelstora bolag inom en rad andra branscher.
 

Resultat

Resultatet levereras i en överskådlig slutrapport innehållande avvikelser och konkreta förslag på åtgärder. Slutrapporten lämnas skriftligen och kombineras med en muntlig genomgång av rapporten där ni får möjlighet att ställa frågor och diskutera vägen framåt.

Många av våra klienter använder våra revisionsrapporter som ett underlag vid rapportering till styrelsen och bolagsledning. Även många dataskyddsombud använder våra oberoende rapporter som en del av sitt granskningsuppdrag.

GENOMFÖRANDE

Vi tror på helheten. Därför erbjuder Evertrust en unik revision av er verksamhet utifrån kärnområdena juridik, IT och informationssäkerhet. Detta innebär att Evertrust, till skillnad från många andra aktörer, erbjuder ett helhetsperspektivet vid genomförande av granskningen.

Granskningen genomförs normalt i intervjuform av experter med lång erfarenhet inom sina respektive specialistområden i kombination med granskning av befintlig dokumentation, styrdokument, processer och avtal. Granskningsnivån fastställs även i dialog med er från en snabb översiktlig “rapid assessment” till en detaljgranskning av dokument, processer och avtal. 

15 minuters kostnadsfri GDPR-rådgivning

Ange dina kontaktuppgifter nedan för att boka in 15 minuters kostnadsfri GDPR-rådgivning:

Scroll to Top