dataskyddsförordningen

GDPR

vi gör det svåra enkelt

GDPR, dataskyddsförordning, regelverk och efterlevnad – vi gör det hela mer lättbegripligt. I slutänden är det den enskilda individens integritet, säkerhet och trygghet som är det viktiga. 

Evertrust consulting

Det här kan vi hjälpa till med

Rådgivning och konsulttjänster

Behöver ni utreda en särskild fråga, ta fram styrande dokument eller granska avtal? Vi har lång erfarenhet av att tillhandahålla kvalificerade juridisk rådgivning för mängder av branscher som bank, finans, spel, elbolag och media.

GAP-analyser och revisioner

Det man inte känner till behöver man inte oroa sig för, eller? Låt oss genomföra en oberoende granskning av ert dataskyddsarbete för att identifiera brister och lägga fram en plan för att stänga dessa. Snabbt och effektivt. .

Utbildningar

De flesta incidenter beror på den mänskliga faktorn. Låt våra experter höja er kompetens inom dataskydd och informationsäkerhet med specialanpassade utbildningar.

DAtaskyddsombud som konsulttjänst

Har ni inget dataskyddsombud eller behöver ni en expert som kan leda dataskyddsombudsfunktionen framå? Vi kan hjälpa er utföra dataskyddsombudsrollen som en konsulttjänst till fast pris.

Konsekvensbedömningar

En konsekvensbedömning görs för att utreda konsekvenserna av en viss behandling för individen. VI har lång erfarenhet från olika branscher och organisationer och hjälper er nå fram i mål eller att sätta upp strukturen för hur en konsekvensbedömning ska utföras.

Transfer impact assessment (TIA)

En transfer impact assessment genomförs för att utreda konsekvenserna av en överföring av personuppgifter utanför er organisation, t.ex. till ett land utanför EU. En sådan bedömning är man som personuppgiftsansvarig skyldig att utföra och ska uppfylla vissa formella krav.

och mycket mer...

Viktigast av allt. Du och din verksamhet ska känna förtroende för oss, en tillförsikt att vi är lyhörda, engagerade och pålitliga. Därefter löser vi det mesta inom informationssäkerhet, dataskydd och GDPR. Testa oss!

Scroll to Top