Evertrust Consulting

Rådgivning och konsulttjänster

Är ni i behov av rådgivning från experter inom juridik, IT och informationssäkerhet? Evertrust erbjuder rådgivning och de nyckelkompetenser som många gånger är nödvändiga i företagets regelefterlevnadsarbete. Vi kan även stötta dig att komma igång med arbetet genom att lägga upp en plan för arbetet utifrån vår erfarenhet från ett 30-tal olika GDPR- och säkerhetsprojekt.

Rådgivning av specialister

Vi erbjuder skarpa och erfarna konsulter med specialistkunskaper inom GDPR, informationssäkerhet och dataskydd för att förstärka er organisation. Vi tillhandahåller jurister, IT-analytiker, verksamhetsarkitekter och IT-säkerhetskonsulter. Ring oss så skräddarsyr vi ett team som passar era utmaningar.

Rådgivningspaket (100 timmar)

Ett snabbt och enkelt sätt att komma igång med ditt dataskyddsarbete eller förändringsprojekt. Med Evertrusts rådgivningspaket får du tillgång till expertkunskap inom flera olika kompetensområden som juridik, informationssäkerhet, IT-arkitektur osv. och använder rådgivningspaketet utifrån just ditt behov. 

Dataskyddsombud som konsulttjänst

Att utse ett dataskyddsombud är ett krav för många företag och organisationer enligt GDPR. Många företag väljer däremot att utse ett dataskyddsombud utanför organisationen. Evertrust erbjuder stora som små bolag tjänsten “dataskyddsombud som konsulttjänst” till fasta priser, vilket innebär att ett sammansatt team av olika kompetenser fullgör de obligatoriska uppgifterna som krävs av dataskyddsombudet.

Incidentrådgivning

Har ni råkat ut för en personuppgiftsincident och är osäkra på hur ni ska agera? I vissa fall är företaget skyldig att rapportera en incident till Datainspektionen inom 72 timmar. Men det är inte alltid lätt att veta hur man ska agera när det oväntade inträffar och det kan vara värdefullt att kunna rådfråga och bolla frågeställningen med experter inom området.

Tjänsten incidentrådgivning är ett bra stöd för dataskyddsombud och andra ansvariga som behöver vägledning kring hur oönskade händelser där personuppgifter stulits, förvanskats eller förstörts ska hanteras, dokumenteras och beslut fattas. 

Är du intresserad?

Intresserad av våra andra tjänsteområden?

GAP-analyser och revisioner

Evertrust erbjuder en beprövad metodik för att ta sig an utmaningen med GDPR och andra säkerhetsregelverk som ISO, NIS och vända den till en konkurrensfördel. Metodiken stöds av en webbaserad systemlösning framtagen tillsammans med jurister, IT-säkerhetsspecialister och verksamhetsexperter. 

Utbildningar

Dina medarbetare utgör den största risken för din organisation. Evertrust tillhandahåller lärarledda utbildningar och e-utbildningar för att snabbt öka kunskapen och förståelsen av nya lagkraven och hur man ska förhålla sig till dem på ett i praktiken genomförbart sätt. 

Scroll to Top