Evertrust Consulting

Workshop om konsekvensbedömningar

GDPR ställer krav på att skolor i vissa fall måste genomföra s.k. konsekvensbedömningar. Men vad innebär det och hur gör man det i praktiken? 

Vår erfarenhet visar att många organisationer, däribland skolor, har haft utmaningar att tolka detta lagkrav och tillämpa det i praktiken. 

Evertrust har därför tagit fram en praktiskt vägledning för kommuner och skolor gällande konsekvensbedömningar. I denna skräddarsydda utbildning får ni konkret och praktiskt handledning. Vi går igenom juridiken, praktiken och de verktyg man behöver för att ta sig an detta legala krav.  

Datum: OBS, inställd

Efter kursen kommer du kunna: 

Föreläsare:

Jurist

NAZLI PIRAYEHGAR

Jurist & SYSTEMVETARE

jesper thornberg

Hur compliant är du?

Gör vår snabbtest på 3 minuter och få en utförlig rapport om hur just din verksamhet uppfyller det område inom GDPR där flest sanktioner utdelats från europas tillsynsmyndigheter.

Scroll to Top