Evertrust Consulting

konsekvens-bedömningar inom skolor

GDPR ställer krav på att skolor i vissa fall måste genomföra s.k. konsekvensbedömningar. Men vad innebär det och hur gör man det i praktiken? 

Vår erfarenhet visar att många organisationer, däribland skolor, har haft utmaningar att tolka detta lagkrav och tillämpa det i praktiken. 

Evertrust har därför tagit fram en praktiskt vägledning för kommuner och skolor gällande konsekvensbedömningar. I denna skräddarsydda utbildning får ni konkret och praktiskt handledning. Vi går igenom juridiken, praktiken och de verktyg man behöver för att ta sig an detta legala krav.  

Datum: 14 oktober
Pris (skolfederation) : 995 kr ex. moms.
Plats: Digitalt
Obs, begränsat antal platser


Efter kursen kommer du kunna: 

  • Bedöma när du måste göra en konsekvensbedömning 
  • Bedöma att en konsekvensbedömning uppfyller de formella kraven i GDPR 
  • Genomföra en konsekvensbedömning på ett effektivt sätt Klassificera risker som uppkommer vid behandling av personuppgifter 
  • Ta fram åtgärder för att minska identifierade risker Ta fram underlag för samråd av konsekvensbedömningar med Integritetsskyddsmyndigheten 
  • Använda vår beprövade metod för konsekvensbedömningar i din organisation

Anmäl diTT INTRESSE här

Hur compliant är du?

Gör vår snabbtest på 3 minuter och få en utförlig rapport om hur just din verksamhet uppfyller det område inom GDPR där flest sanktioner utdelats från europas tillsynsmyndigheter.

Intresserad av våra andra tjänsteområden?

GAP-analyser och revisioner

Evertrust erbjuder en beprövad metodik för att ta sig an utmaningen med GDPR och andra säkerhetsregelverk som ISO, NIS och vända den till en konkurrensfördel. Metodiken stöds av en webbaserad systemlösning framtagen tillsammans med jurister, IT-säkerhetsspecialister och verksamhetsexperter. 

Rådgivning och konsulttjänster

Är ni i behov av rådgivning från experter inom juridik, IT och informationssäkerhet? Evertrust erbjuder rådgivning och de nyckelkompetenser som många gånger är nödvändiga i företagets regelefterlevnadsarbete. Vi kan även stötta dig att komma igång med arbetet genom att lägga upp en plan för arbetet utifrån vår erfarenhet från ett 30-tal olika GDPR- och säkerhetsprojekt.
Scroll to Top