Evertrust Consulting

Workshop om konsekvensbedömningar

GDPR ställer krav på att skolor i vissa fall måste genomföra s.k. konsekvensbedömningar. Men vad innebär det och hur gör man det i praktiken? 

Vår erfarenhet visar att många organisationer, däribland skolor, har haft utmaningar att tolka detta lagkrav och tillämpa det i praktiken. 

Evertrust har därför tagit fram en praktiskt vägledning för kommuner och skolor gällande konsekvensbedömningar. I denna skräddarsydda utbildning får ni konkret och praktiskt handledning. Vi går igenom juridiken, praktiken och de verktyg man behöver för att ta sig an detta legala krav.  

Efter kursen kommer du kunna: 

Föreläsare:

Jurist

NAZLI PIRAYEHGAR

Jurist & SYSTEMVETARE

jesper thornberg

Hur compliant är du?

Gör vår snabbtest på 3 minuter och få en utförlig rapport om hur just din verksamhet uppfyller det område inom GDPR där flest sanktioner utdelats från europas tillsynsmyndigheter.

Scroll to Top