Evertrust Consulting

Utbildningar

Dina medarbetare utgör den största risken för din organisation, vilket gör att utbildning av anställda är en förutsättning för ett lyckat arbete. Evertrust tillhandahåller lärarledda utbildningar och e-utbildningar för att snabbt öka kunskapen och förståelsen av nya lagkraven och hur man ska förhålla sig till dem på ett i praktiken genomförbart sätt.

Grundläggande säkerhetsutbildning för anställda

En återkommande grundläggande säkerhetsutbildning är ett bra sätt att höja medvetenheten hos anställa för informationssäkerhetsfrågor. I dessa utbildningar går vi igenom de grundläggande hoten och hur vi genom ökad medvetenhet och enkla åtgärder kan höja vår motståndskraft mot attacker och kostsamma misstag. Våra grundläggande utbildningar kan genomföras digitalt, via digitala konferensverktyg eller på fysiskt på plats hos er eller i våra anpassade lokaler. 

Grundläggande GDPR-utbildning

En grundläggande förståelse för hur personuppgifter får behandlas är en förutsättning för att uppfylla dataskyddsförordningens krav. I denna utbildning går vi igenom de grundläggande frågorna, hur vi i praktiken säkerställer en korrekt hantering. Våra grundläggande utbildningar kan genomföras digitalt, via digitala konferensverktyg eller på fysiskt på plats hos er eller i våra anpassade lokaler. 

GDPR för dataskyddsombud

Är du ny i rollen som dataskyddsombud, behöver du uppfräschning av dina kunskaper eller känner behov av att benchmarka dina arbetssätt mot våra erfarna konsulter? Då är kursen GDPR för dataskyddsombud kursen för dig!

GDPR för specialister

Utbildningen GDPR för specialister är utbildningen som riktar sig till dig som arbetar som specialist. Våra specialistutbildningar riktar sig till dig som arbetar inom t.ex. compliance, risk eller jurist. Vi har även anpassade utbildningar för IT-utvecklare och projektledare där ett större fokus läggs på hur GDPR och dataskyddsfrågor ska hanteras vid IT-utveckling och upphandling.

Konsekvensbedömningar i praktiken

Denna kortkurs riktar sig till dig som behöver få förståelse för kraven i dataskyddsförordningen rörande konsekvensbedömningar avseende dataskydd (DPIA). Vi går bl.a. igenom kraven på en konsekvensbedömning, hur och när en tröskelanalys ska genomföras och hur man använder sig av resultatet för att minska riskerna i den egna organisationen. Kursen syftar till att ge dig förståelse för regelverken och konkret vägledning hur ni använder era av konsekvensbedömningar för att höja säkerhets- och dataskyddsarbetet inom er organisation. 

Praktiskt dataskyddsarbete

Kursen praktiskt dataskyddsarbete riktar sig till praktikern som vill ha en god förståelse för lagstiftningen, men samtidigt vill lära sig om hur man bygger en effektiv dataskyddsorganisation, hanterar personuppgiftsincidenter, konsekvensbedömningar, ingår personuppgiftsbiträdesavtal m.m. Stort fokus läggs på det praktiska genomförandet av dataskyddsförordningens krav. 

Kamerabevakning

Ansvarar du för övervakningskamerorna på ditt företag? Har du koll på den nya lagen och hur den förhåller sig till dataskyddsförordningen? Denna kurs går igenom den nya lagstiftningen och kamerabevakning ska hanteras i praktiken. Vi berör frågor som när ni måste söka tillstånd för bevakningen, hur kameror ska riktas och hur kraven på registerutdrag ska hanteras beträffande videoupptagningar. Målet med kursen är att du ska få koll på hur de nya reglerna ska tillämpas och praktisk vägledning som du kan använda direkt inom din egen organisation. 

Är du intresserad?

Intresserad av våra andra tjänsteområden?

GAP-analyser och revisioner

Evertrust erbjuder en beprövad metodik för att ta sig an utmaningen med GDPR och andra säkerhetsregelverk som ISO, NIS och vända den till en konkurrensfördel. Metodiken stöds av en webbaserad systemlösning framtagen tillsammans med jurister, IT-säkerhetsspecialister och verksamhetsexperter. 

Rådgivning och konsulttjänster

Är ni i behov av rådgivning från experter inom juridik, IT och informationssäkerhet? Evertrust erbjuder rådgivning och de nyckelkompetenser som många gånger är nödvändiga i företagets regelefterlevnadsarbete. Vi kan även stötta dig att komma igång med arbetet genom att lägga upp en plan för arbetet utifrån vår erfarenhet från ett 30-tal olika GDPR- och säkerhetsprojekt.
Scroll to Top