Kunder

Vi har stöttat ett 30-tal både större och mindre organisationer inom bl.a försäkring, bank, media, energi och retail att efterleva förordningens krav på behandling av personuppgifter.

Vi är stolta att kalla Folksam, Bonnier, Ellivio, AFA försäkring, Preem och många andra av Sveriges mest välkända varumärken våra kunder.

Några ord från våra kunder
Så här jobbar vi

Kick-off

Allt startar med samtalet. Genom en personlig kontakt med oss får vi en klar bild av din organisations mål och utmaningar och kan skräddarsy en lösning anpassad för just er. Behöver ni resursförstärkning i ett projekt eller bara ett bollplank? Sitter ni i omoderna systemlösningar, läs excel, och behöver ett verktyg som är anpassat till moderna arbetssätt?  Vår kick-off syftar till att hitta just lösningen till ert behov!

Flexibilitet

Det finns sällan en lösning som passar alla inom dataskydd och säkerhet. Ofta spelar faktorer som bransch, riskaptit, finansiering, resurser en stor roll för vilken målbild man sätter med sitt compliancearbete. Det är här vi kommer in. Med erfarenhet från ett stort antal kunder inom många olika branscher vet att  behoven och utmaningarna kan se olika ut – och är bra på att skapa en flexibel lösning som matcher era förutsättningar. 

Genomförande

Lets get down to business. Vi är kända för att vara hands-on med våra kunder. Att skita ner fingrarna. Att prata med de anställda. För det är ni som kan ert företag, värderingar och informella arbetssätt. Det är genom att förstå affären, människorna och kulturen som genomförandet kan bli framgångsrikt. 

Uppföljning

Att skjuta i blindo blir sällan effektivt! Därför ser vi till att ha täta dialoger med våra kunder för att se om vi är på rätt väg eller om något behöv justeras. Allt för att säkerställa att dina mål för regelefterlevnad inom dataskydd och säkerhet uppnås på lång sikt.

En svensk molntjänst på svenska servrar. Snabbt, tryggt & säkert.