Sök
Stäng denna sökruta.

GAP-analyser & Revisioner

Evertrust erbjuder en beprövad metodik för att ta sig an utmaningen med GDPR och andra säkerhetsregelverk som ISO, NIS och vända den till en konkurrensfördel.

Metodiken stöds av en webbaserad systemlösning framtagen tillsammans med jurister, IT-säkerhetsspecialister och verksamhetsutvecklare. Testa oss idag! 

DPIA

Risk & konsekvens- bedömningar(DPIA)

En konsekvensbedömning avseende dataskydd måste göras så snart din hantering av personuppgifter innebär en hög risk för individen.

Men vad är en hög risk? Och hur ska man genomföra en konsekvensbedömning som uppfyller kraven i GDPR?
Evertrust har lång erfarenhet att genomföra och dokumentera konsekvensbedömningar på olika typer och storlekar av organisationer. Vi erbjuder allt ifrån expertrådgivning vid genomförandet till att ta fram anpassade processer för att genomföra konsekvensbedömningar på just er organisation som fungerar med era nuvarande arbetssätt.

Konkret vägledning

GDPR-audit & readiness assessment

Hur väl uppfyller ni dataskyddsförordningen GDPR? Kanske upplever ni som många andra bolag att ni inte riktigt har koll på om ni uppfyller reglerna i den utsträckningen ni borde?

Låt oss genomföra en GDPR-granskning med stöd av vår plattform Trustview och en dedikerad dataskyddsexpert. Granskningen kommer ge er konkret vägledning, tydliggöra era starka och svaga sidor inom ert dataskydd och vara ett bra underlag för det fortsatta arbetat framåt. 

Säkerhetsgranskningar

Säkerhetsgranskningar

En säkerhetsgranskning är ett bra sätt att identifiera luckor i säkerhetsarbetet och på ett strukturerat sätt genomföra en genomlysning av hela organisationens arbete med informationssäkerhet.

Våra granskningar genomförs antingen digital via interaktiva formulär eller genom besök på plats hos er. En granskning kan normalt genomföras på 3-4 arbetsdagar på plats hos er och utgår ifrån etablerade säkerhetsstandarder såsom ISO 27701.

Resultatet av en säkerhetsgranskning är en rapport innehållande brister och iakttagelser och konkreta förslag till åtgärder för att ni omedelbart ska kunna åtgärda eventuella brister.

Rulla till toppen