Säkerhetsskyddslagen

Omfattas ert företag av lagen?

I turbulenta tider är det extra viktigt att skydda säkerhetskänslig information. Om ditt företag bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet behöver ni skydda den mot hot i form av bland annat spioneri, sabotage och terrorbrott.

Säkerhetsskyddslagen gäller säkerhetskänsliga verksamheter, det vill säga sådana som fyller nödvändiga funktioner i samhället inom infrastruktur, rättsväsende, eller liknande. Sådana verksamheter ska analysera sitt behov av säkerhetsskydd och genomföra nödvändiga åtgärder. Det gäller både informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet.

Lagen innehåller krav på säkerhetsklassning av information säkerhetsprövning av personal. Det finns också särskilda regler vid samarbeten med andra aktörer och vid överlåtelse av säkerhetskänsliga verksamheter.

Funderar du över ert behov av säkerhetsskydd? Kontakta oss!