Utbildningar

Dina medarbetare utgör den största risken för din organisation, vilket gör att utbildning av anställda är en förutsättning för ett lyckat arbete.

Evertrust tillhandahåller lärarledda utbildningar och e-utbildningar för att snabbt öka kunskapen och förståelsen av nya lagkraven och hur man ska förhålla sig till dem på ett i praktiken genomförbart sätt.

GDPR

E-learning GDPR

Välkommen till vår specialanpassade e-learningutbildning om GDPR (Dataskyddsförordningen) – din väg till att förstå och säkerställa efterlevnad av dataskyddsregler.

Denna omfattande kurs består av en serie engagerande videobaserade avsnitt, skräddarsydda för att passa företag i alla storlekar och branscher.

Genom interaktiva videomoduler och realistiska scenarier kommer du och ditt team att lära er grunderna i dataskydd, rättigheter för individer, hantering av personuppgifter och säker informationshantering. Våra erfarna experter inom GDPR och informationssäkerhet vägleder er genom de komplexa aspekterna av regelverket och ger er praktiska verktyg för att implementera bästa praxis. Kontakta oss för mer information!

 

GDPR

Grundläggande utbildning i GDPR för anställda

Stärk dataskyddskompetensen i din organisation​ med en lärarledd grundkurs i GDPR.

Vår målinriktade utbildning i GDPR är utformad för att rusta ditt team med nödvändiga kunskaper kring dataskydd och säker informationshantering. Genom en interaktiv och lärarledd kurs får dina anställda en djupare förståelse för dataskyddsförordningen och dess praktiska tillämpningar. Våra experter inom dataskydd vägleder deltagarna genom regelverket, ger insikter om bästa praxis och svarar på frågor som kan uppstå.

Kamerabevakning

Interaktiv lärarledd kurs i Kamerabevakning

Behöver ni få koll på reglerna kring kamerabevakning?

Vår lärarledda kurs i Kamerabevakning erbjuder en unik möjlighet till djupgående lärande genom aktiv dialog. Här guidas du av våra experter genom rättsliga och etiska aspekter av kamerabevakning, med interaktiva diskussioner och möjlighet att ställa egna frågor. Genom praktiska exempel och öppna samtal skapar vi en lärmiljö där din förståelse fördjupas och kan tillämpas på ett meningsfullt sätt.

Bli en del av vår dynamiska lärarledda kurs i Kamerabevakning och utveckla din kompetens inom övervakning med en stark grund i dialog och interaktivitet.