Sök
Stäng denna sökruta.
GDPR ÄMNESOMRÅDEN

Utbildning

Dina medarbetare är en av de största riskerna med ditt GDPR-arbete!

Många saker som kan gå snett ur GDPR-synpunkt beror på den mänskliga faktorn: ett mail skickas till fel mottagare, onödigt många uppgifter samlas in, och uppgifter gallras inte enligt plan. Regelbundna och anpassade utbildningsinsatser är därför en förutsättning för att skapa förståelse, förankring och kontinuitet i ert dataskyddsarbete.

Visa att ni uppfyller kraven

Dokumenterade utbildningar på olika nivåer och för olika verksamhetsgrupper är även ett sätt att uppfylla principen om ansvarsskyldighet, dvs. att kunna visa att organisationen tar ansvar och uppfyller kraven i GDPR.

Anpassa till målgruppen

Utbildningar får bäst effekt när de är anpassade till de olika behov som respektive målgrupp har. Till exempel bör utbildning till IT-verksamheten omfatta kraven om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard, medan medarbetare med kundkontakt behöver utbildas i hur personuppgifter får hanteras i e-post, på telefon och i kundsystem.

Evertrust erbjuder ett antal utbildningar som kan anpassas till din organisations behov.

Rulla till toppen