Dataskyddsombudets roll

Rollen som dataskyddsombud (DSO eller DPO) är central inom dataskyddsområdet. Den viktigaste uppgiften för DSO är att se till att den personuppgiftsansvarige följer dataskyddsförordningen (GDPR) och andra relevanta dataskyddsbestämmelser. I rollen som dataskyddsombud ingår även att löpande rapportera till högsta ledning om hur organisationen ligger till.

Dataskyddsombudet ska ha en oberoende ställning och den personuppgiftsansvarige får inte ge instruktioner till dataskyddsombudet hur denna ska utföra sitt uppdrag, t.ex. vilka bedömningar dataskyddsombudet ska göra. 

För att tydliggöra dataskyddsombudets roll och särskilda ställning kan det vara lämpligt att den personuppgiftsansvarige fastställer ett styrdokument som förtydligar den oberoende ställningen, vilka resurser dataskyddsombudet ska ha osv. 

Här kan du ladda ner en mall för ett sådant styrdokument att använda och anpassa till er organisation.  

Riktlinje om dataskyddsombud.pdf

Denna mall är skapad av juristteamet på Evertrust Consulting som ett stöd för dig i din roll som dataskyddsombud. Mallen kan användas som inspiration för att fastställa dataskyddsombudets roll i er organisation.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Spela videoklipp