Sök
Stäng denna sökruta.
GDPR ÄMNESOMRÅDEN

Informationssäkerhet

Har ni vidtagit de säkerhetskrav som krävs enligt ISO27001 & 2, NIS2, DORA och GDPR?

För många företag är information en av de viktigaste tillgångarna i verksamheten, och att skydda den bör vara en topprioritet.

Informationstillgångar är utsatta för olika typer av risker som kan påverka deras konfidentialitet, tillgänglighet eller integritet. Det inkluderar hot såsom oavsiktlig eller avsiktlig dataförlust, sabotage och spionage. Informationssäkerhet är ett komplext område som styrs av många olika regelverk, som exempelvis Säkerhetsskyddslagen, NIS-lagen och GDPR.

För att säkerställa en hög nivå av informationssäkerhet är det viktigt att företag och organisationer har en genomtänkt och effektiv informationssäkerhetspolicy på plats. Detta inkluderar att identifiera och bedöma risker, implementera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, och utbilda anställda om säkerhetsfrågor och företagspolicy.

Riskbedömningar, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och utbildningsinsatser är centrala delar av informationssäkerhetsarbetet.

Behöver ni stämma av er verksamhets informationssäkerhetsarbete eller genomföra en granskning? Kontakta oss!

Intresserad av att veta mer om ransomware?

Ransomware är ett växande hot mot organisationer, vilket nyligen framträdde i Sverige med attacker mot företag som Tietoevry och Sophiahemmet. Det är en typ av skadlig kod som blockerar eller krypterar viktiga filer och kräver sedan en lösensumma för att återställa åtkomsten. Utöver de ekonomiska förlusterna kan dessa attacker även leda till juridiska konsekvenser, inklusive överträdelser av dataskyddslagar såsom GDPR.

White paper - Ransomware

För att hjälpa organisationer att skydda sig mot ransomware har vi tagit fram ett white paper som ger insikter och best praxis för att hantera detta hot. Vårt white paper erbjuder konkreta åtgärder och strategier för att minimera risken för ransomware-attacker och skydda företagets tillgångar och integritet. Ladda ner det idag för att stärka din organisations försvarslinje mot detta alltmer påtagliga hot.

Name
Rulla till toppen