Evertrust Consulting

Tjänster

Evertrust Consulting

Juridik, it & säkerhet

Vår passion är att hjälpa verksamheter att uppnå en god säkerhetsnivå och efterleva externa krav på ett framgångsrikt och säkert sätt. Det ska vara lätt att göra rätt! Våra expertteam besitter en kombination av kompetenser inom juridik, IT och informationssäkerhet för att våra klienter inte ska behöva vända sig till flera aktörer.

Här presenterar vi ett urval av våra tjänster.

GAP-analyser och revisioner

Evertrust erbjuder en beprövad metodik för att ta sig an utmaningen med GDPR och andra säkerhetsregelverk som ISO, NIS och vända den till en konkurrensfördel. Metodiken stöds av en webbaserad systemlösning framtagen tillsammans med jurister, IT-säkerhetsspecialister och verksamhetsexperter. 

Rådgivning och konsulttjänster

Är ni i behov av rådgivning från experter inom juridik, IT och informationssäkerhet? Vi erbjuder rådgivning och nyckelkompetenser som är nödvändiga i företagets regelefterlevnadsarbete. Vi kan även stötta genom att lägga upp en plan för ert arbetet utifrån vår erfarenhet från ett 30-tal olika GDPR- och säkerhetsprojekt.

Utbildningar

Dina medarbetare utgör den största risken för din organisation. Evertrust tillhandahåller lärarledda utbildningar och e-utbildningar för att snabbt öka kunskapen och förståelsen av nya lagkraven och hur man ska förhålla sig till dem på ett i praktiken genomförbart sätt. 

Scroll to Top