Sverige: Kammarrätten fastställer sanktionsavgift på 7,5 miljoner kronor för Klarna Bank AB