Sök
Stäng denna sökruta.

Nytt rättsligt ställningstagande från imy om uppgifter om lagöverträdelser


 
Nytt rättsligt ställningstagande från IMY om uppgifter om lagöverträdelser.
Här kommer två huvudpunkter.


1) Skyddet i artikel 10 förutsätter inte att det finns en fällande dom i ett brott-mål eller att det ens inletts ett rättsligt förfarande.

Notera dock att t.ex. uppgifter om att en person är eller har varit föremål för en polisanmälan, en förundersökning, ett åtal eller rättegång i ett brottmål omfattas av skyddet i artikel 10. Även friande domar i brottmål omfattas av begreppet brottsuppgifter.

2) Uppgifter om att en person har eller kan ha begått ett visst brott (brottsmisstankar) kan också utgöra brottsuppgifter, även när inget rättsligt förfarande har inletts.

Men alla misstankar om brott omfattas inte av artikel 10. Det krävs att uppgifterna har en viss konkretionsgrad, till exempel att uppgifterna avser ett visst brott eller en viss brottskategori. Om syftet med behandlingen helt eller delvis är att behandla brottsuppgifter, talar det för att det är fråga om brottsuppgifter. Faktiska iakttagelser av eller passiv registrering av rena händelseförlopp är normalt inte är se som uppgifter om brott.

Ställningstagandet är styrande för IMY:s tolkning av artikel 10 och vägledande för allmänheten och finns att läsa här

 

Rulla till toppen