Sverige: Kammarrätten fastställer sanktionsavgift på 7,5 miljoner kronor för Klarna Bank AB

🔒💰 Klarna Bank AB åläggs att betala en sanktionsavgift på 7,5 miljoner kronor för att deras dataskyddsinformation inte lever upp till dataskyddsförordningen (GDPR).

📝 Överträdelserna inkluderar bristande information om hur personuppgifter hanteras och svåråtkomlig eller otydlig information till registrerade, t.ex. om hur personuppgifter kommer att lagras.

👩‍⚖️ Kammarrätten anser att en sanktionsavgift på denna nivå är motiverad för att vara effektiv, proportionell och avskräckande. 🏛️ 

Kammarrätten ändrar samma bedömning som förvaltningsrätten men höjer sanktionsavgiften från 6 miljoner kronor.

Källa: https://www.domstol.se/nyheter/2024/03/kammarratten-faststaller-sanktionsavgift-for-klarna/