IMY tar nya krafttag: Söktjänster under luppen efter enskilda klagomål


Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har tagit ett nytt rättsligt ställningstagande och fastställt sin behörighet att inleda tillsyn mot söktjänster med utgivningsbevis efter enskilda klagomål. 🕵️‍♂️

Det är inte ovanligt att IMY tar emot klagomål från privatpersoner gällande söktjänster med utgivningsbevis. Dessa tjänster tillhandahåller en omfattande mängd personuppgifter online, till exempel namn, adresser, ålder och annan information som kan vara av privat karaktär som huhållets storlek, fordonsinnehav och bolagsengagemang. Klagomålen till IMY visar på att den stora spridningen av sådana personuppgifter upplevs som kränkande och oroande av allmänheten, med rädsla för att informationen kan utnyttjas av kriminella eller innebära en risk för personlig integritet. 😟

Tidigare har IMY ansett att det frivilliga utgivningsbeviset enligt yttrandefrihetsgrundlagen har hindrat myndigheten från att utreda dessa klagomål. Men med tanke på avgöranden från både EU-domstolen och svenska domstolar har IMY nu omprövat detta och kommit fram till att de har behörighet att granska sådana tjänster. Detta ställningstagande grundar sig dels på den ökade skyddsnivån för enskilda och deras rättigheter enligt GDPR, och dels på behovet av att balansera mellan skyddet för personuppgifter och yttrande- och informationsfriheten. 📝

Det är viktigt att betona att IMY:s beslut endast fastställer deras behörighet att undersöka dessa tjänster efter klagomål. När IMY genomför framtida utredningar kommer de att bedöma vilka åtgärder som eventuellt kan vidtas mot de berörda söktjänsterna. 🚀

📄 Läs mer här: https://www.imy.se/globalassets/dokument/beslut/2023/beslut-tillsyn-expressen-lifestyle.pdf